Czy osoba, która przed 1 stycznia 2022 r. uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień musi przystępować do... - OpenLEX

Czy osoba, która przed 1 stycznia 2022 r. uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień musi przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kogo dotyczy zwrot użyty w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmiany ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469) "albo która uzyskała taki certyfikat"?

Czy dotyczy on sytuacji osób, które uzyskały ten certyfikat na dotychczasowych zasadach, tj. przed wejściem w życie ww. ustawy chociaż zgodnie z art. 11 ich certyfikaty uznaje się za równoważne z dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX