Czy osoba, która otrzymała zaktualizowaną opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powinna w 2019 r. płacić nową opłatę czy nowa stawka obowiązuje dopiero od 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba, która otrzymała (wypowiedzenie) zaktualizowaną opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w myśl art. 78 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n.) przy niżej przedstawionym stanie faktycznym powinna w 2019 r. płacić nową opłatę czy nowa stawka obowiązuje dopiero od 2020 r.?

1. Tut. organ wysłał 14.12.2018 r. wypowiedzenie

2. Poczta powiadomiła stronę, że 28.12.2018 r. umieszczono zawiadomienie, ze przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej

3. Strona 2.01. 2019 r. potwierdziła odbiór przesyłki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX