Czy osoba, która odbywała w jednostce budżetowej półroczny staż pracy z Urzędu Pracy może zostać zatrudniona w tej jednostce bez ogłaszania konkursu na podstawie umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba, która odbywała w jednostce budżetowej półroczny staż pracy z Urzędu Pracy może zostać zatrudniona w tej jednostce bez ogłaszania konkursu na podstawie umowy o pracę? Podpisując umowę z Urzędem Pracy akceptuje się obligatoryjnie obowiązek zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu, w innym przypadku umowa nie będzie podpisana.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access