Czy osoba, która nie uzyska poświadczenia bezpieczeństwa, może być dopuszczona do pracy na stanowisku protokolanta sądowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik na stanowisku protokolanta sądowego został wyznaczony przez przełożonego do przeprowadzenia poświadczenia bezpieczeństwa, wymaganego przez art. 26 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.). Pracownik w trakcie wypisywania ankiety sprawdzającej złożył wniosek o wycofanie go z listy osób, które takie poświadczenie mają, gdyż zadane pytania w ankiecie ingerują w jego sferę prywatną i jego rodziny.

Czy możemy uwzględniać wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX