Czy osoba, która dostała decyzję odmowną na wypłatę dodatku węglowego, a ma zaznaczone w deklaracji także drewno, może złożyć wniosek o dodatek na drzewo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek złożony na dodatek węglowy, zakończony decyzją odmawiającą wypłaty dodatku traktujemy jako wniosek złożony?

We wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w części II oświadczenia widnieje adnotacja: oświadczam, że: gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, ani nie został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku.

Zatem wniosek zakończony decyzją odmowną traktujemy jako złożony, czy nie?

Gdyż zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Czy osoba, która dostała decyzję odmowną na wypłatę dodatku węglowego, a ma zaznaczone w deklaracji także drewno, może złożyć wniosek o dodatek na drzewo i dostać decyzję przyznającą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX