Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym z niepełnosprawnością narządu ruchu. Zakład pracy po przedstawieniu faktury wystawionej za turnus rehabilitacyjny na moje nazwisko opisanej jako: Agnieszka Rogala z przewodnikiem, na kwotę 2.600 zł, zwrócił mi koszt który poniosłam w związku z zakupem turnusu. Całość pokryta została z funduszu rehabilitacji z części dotyczącej pomocy indywidualnej (na podstawie § 2 pkt 12 lit. k) oraz lit. f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Czy osoba która była moim opiekunem w czasie turnusu osiągnęła przychód? Jeśli tak to na jakiej podstawie powinna go opodatkować? Jak powinno to wyglądać w praktyce - krok po kroku?

Nie uważam żeby jakikolwiek dokument był wystawiany przez zakład pracy, przecież on zwraca koszty nie przewodnikowi tylko mi. On nawet może nie wiedzieć kto był moim przewodnikiem. Według mnie - jeśli przychód podlegałby opodatkowaniu, to ja musiałabym wystawić tej osobie jakiś dokument (ale przecież nie prowadzę działalności gospodarczej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?