Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba zarządzająca w sp. z o.o. (właścicielem jest gmina) zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług, powinna mieć szkolenie BHP i aktualne badania wstępne/okresowe?

Jeśli tak, to:

- kto powinien skierować osobę zarządzającą i pokryć koszty - pracownicy spółki czy przewodniczący RN (umowa zawarta w imieniu właściciela przez Przewodniczącego RN)?

- czy w umowie powinny być zawarte zapisy o szkoleniu czy są inne przepisy regulujące konieczność posiadania szkolenia BHP i badań okresowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?