Czy osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne może być rzemieślnikiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne może być rzemieślnikiem? Czy należy mu się pomoc de minimis? Pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika za okres 32 miesięcy w zawodzie kucharz. Młodociany zdał egzamin przed Izbą Rzemieślniczą, ponieważ ostatnim kształcącym go pracodawcą był rzemieślnik w innej firmie. Pracodawca według przeważającego kodu PKD prowadzi działalność usługową wspomagającą produkcje roślinną, ale wg. kodów PKD przy działalności gospodarczej m.in. ma przypisane przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Do wniosku załączył dokumenty osoby szkolącej młodocianego pracownika lecz nie są one związane z gastronomią: (osoba szkoląca to małżonka pracodawcy i z dokumentacji nie wynika aby była ona mistrzem czy żeby posiadała wykształcenie gastronomiczne) 1) kierunek pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji, 2) wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz nauczanie przedmiotu przyroda.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX