Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać zmianę takiego zezwolenia, jeżeli przedkłada informację, iż... - OpenLEX

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać zmianę takiego zezwolenia, jeżeli przedkłada informację, iż była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko środowisku z art. 27c u.r.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ubiegająca się o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (dostosowanie decyzji wynikające z przepisów) może uzyskać zmianę takiego zezwolenia, jeżeli przedkłada informację z Krajowego Rejestru Karnego, iż była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa przeciwko środowisku - z art. 27c ustawy z 18.04.1985 r. rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476) - dalej u.r.ś.?

Czy zastosowanie będzie miał art. 46 ust. 1c ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?