Czy osoba fizyczna (osoba zagraniczna) będąca jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, mająca pełny udział może wnieść włane towary do obrotu spółki tj. do ich odsprzedaży, w formie aportu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2005 r.

PYTANIE

Czy osoba fizyczna (osoba zagraniczna) będąca jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, mająca pełny udział może wnieść włane towary do obrotu spółki tj. do ich odsprzedaży, w formie aportu? Czy ta czynność powinna być poprzedzona aktem notarialnym oraz jakie opłaty z tego tytułu powinny być uiszczone?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access