Czy osoba fizyczna może zlecić firmie odbiór odpadów o kodach - 17 05 03*, 15 02 02* oraz 15 01 10*? - OpenLEX

Czy osoba fizyczna może zlecić firmie odbiór odpadów o kodach - 17 05 03*, 15 02 02* oraz 15 01 10*?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i tym samym nie posiada numeru BDO może zlecić firmie, która posiada wpis do BDO, odbiór następujących odpadów: tj.: gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) o kodzie 17 05 03*, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) o kodzie 15 02 02*, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone o kodzie 15 01 10*?

Burmistrz wydał decyzję o obowiązku usunięcia w/w odpadów. Decyzja została wydana na osobę fizyczną, która przedmiotowe odpady zgromadziła na swoich nieruchomościach. Obecnie prowadzona jest egzekucja w związku z niewykonaniem obowiązku przez osobę zobowiązaną, która twierdzi, że nie może zlecić odbioru przedmiotowych odpadów z uwagi na fakt, że nie posiada numeru BDO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX