Czy osoba do czasu wydania prawomocnego wyroku powinna korzystać z posiłków w Domu Dziennego Pobytu? - OpenLEX

Czy osoba do czasu wydania prawomocnego wyroku powinna korzystać z posiłków w Domu Dziennego Pobytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba miała przyznaną do 31.03.2022 rentę uczniowską w związku z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. W lutym złożyła wniosek o ponowną komisję oraz kontynuację świadczenia. W okresie od 03.01 do 31.12 ma przyznane posiłki w Domu Dziennego Pobytu.

Zgodnie z uchwałą rady miasta posiłki w domach dziennego pobytu są dla osób w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnych i ustalona jest % odpłatność wg dochodu. Osoba 04.07 otrzymała decyzję ZUS z dnia 27.06. odmowną dotyczącą renty uczniowskiej wraz z załączonym orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy.

W trakcie rozmowy poinformowała, że pomimo posiadanego orzeczenia do dnia 31.03 otrzymywała rentę do 27.06 z powodu jakiejś zusowskiej tarczy. Strona odwołała się od decyzji za pośrednictwem ZUS do sądu.

Czy w związku ze złożonym odwołaniem, do czasu wydania prawomocnego wyroku, należy uznawać osobę dalej za osobę całkowicie niezdolną do pracy?

Uważam, że tak, lecz mam obawy w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), który mówi o zawieszeniu postępowania nie tylko w sytuacjach wydania decyzji, lecz rozpatrzenia sprawy.

W związku z powyższym, nie mam pewności, czy osoba do czasu wydania prawomocnego wyroku powinna korzystać z posiłków w Domu Dziennego Pobytu?

Pozostaje również kwestia odpłatności. W chwili obecnej osoba ponosi częściową odpłatność.

Gdy uznamy, że do czasu wyroku jest niepełnosprawny i może korzystać, to co z odpłatnością?

De facto renta była do 27.06 i jest to dochód utracony, to czy powinna być zmiana decyzji w związku z brakiem dochodu i nieodpłatnych posiłków, czy do czasu wyroku ma taką samą odpłatność, bo wyrok będzie wydany jako kontynuacja niezdolności i świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX