Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka złożyła podanie o pomoc finansową, jest częściowo ubezwłasnowolniona, ma ustanowionego przez sąd kuratora do reprezentowania i zarządu majątkiem.

Czy wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania klientki w obecności kuratora i podpisuje wywiad klientka i kurator?

Czy można przeprowadzić wywiad tylko z klientką?

Problemem jest to, że kurator mieszka w innej gminie.

Czy należy przesłać podanie do OPS wg miejsca zamieszkania kuratora?

Czy adresatem decyzji jest tylko klientka, czy powinno być że Pani... (klientka) reprezentowana przez Panią... (dane kuratora)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?