Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni (osoba rozwiedziona) składa wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w składzie rodziny wykazuje ojca dziecka, który jest żonaty. Czy osoba będąca w związku małżeńskim może występować w składzie innej rodziny, czy Pani jako osoba rozwiedziona aby mogła pobrać wnioskowane świadczenie powinna mieć zasadzone alimenty na rzecz tego dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?