Czy osoba będąca audytorem wewnętrznym jest podmiotem objętym obowiązkiem udostępniania informacji publicznej? - OpenLEX

Czy osoba będąca audytorem wewnętrznym jest podmiotem objętym obowiązkiem udostępniania informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 15.07.2019 r. otrzymano e-mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, który dotyczy wykonywania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych. Wniosek dotyczy wydania dwóch ostatnich niżej wskazanych dokumentów sporządzonych przez audytora wewnętrznego przed 15.07.2019 r. powstałych w toku dwóch ostatnich zadań zapewniających: 1. program zadania zapewniającego, o którym mowa w § 15 rozporządzenia z 4.09.2015 r. Ministerstwa Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) - dalej r.w.a.w., 2. uzgodnienie pisemne wstępnych wyników, o którym mowa w § 17 r.w.a.w., 3. sprawozdanie z zadania zapewniającego, o którym mowa w § 18 r.w.a.w. Osoba przesyłająca wniosek napisała iż: "Zajmuje się poznawczo audytem wewnętrznym"

Czy audytor wewnętrzny ma prawo udostępnić powyższe dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX