Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 16 lipca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 lipca 2019 r.w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. poz. 1311).

Czy firma, która ma pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych do zbiornika wodnego i nałożony w nim obowiązek badania jakości tych wód raz w roku w okresie wiosennym powinna mając na uwadze zapisy rozporządzenia badać je dodatkowo w okresie jesiennym?

Czy osiadając studnię głębinową powinno się do 1 marca każdego roku za rok poprzedni wysyłać informację o ilości pobranej wody do organu wydającego decyzję wodnoprawną oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska?

Czy jest to też nowy wymóg rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?