Czy osady zgromadzone w lagunach osadowych powinny być traktowane jako odpad mimo, że wciąż trwa proces technologiczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osady z klarowania wody (kod: 19 09 02) wytwarzane są na Stacji Uzdatniania Wody i pochodzą z płukania filtrów oraz jako nadmierny osad z procesu sedymentacji. Zakład posiadał pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie tych ścieków do odbiornika jakim był pobliski ciek wodny. W okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego Zakład dokonał modernizacji systemu gospodarki ściekami technologicznymi i zaprzestał odprowadzania do środowiska tej grupy ścieków. Aktualnie osady te odprowadzane są na laguny ściekowe i w całości wykorzystywane są w procesach wegetacji roślin wodnych zasiedlających laguny, a nadwyżka odparowywana jest do atmosfery (nie występuje spływ tych ścieków do odbiornika). Laguny posiadają konstrukcję szczelną eliminującą infiltracje wód do ziemi.

Czy osady zgromadzone w lagunach osadowych powinny być traktowane jako odpad mimo, że wciąż trwa proces technologiczny?

Czy może odpadem staną się wówczas, gdy osadów w lagunach będzie tyle, że pojemność czynna lagun nie będzie już wystarczająca i trzeba będzie je wybrać z lagun?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access