Czy orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne z zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba pobierająca rentę (od 27.07.2020 do 31.07.2022), posiadająca orzeczenie o stopniu znacznej niepełnosprawności, posiadająca dwa orzeczenia:

·

pierwsze z dn. 18.04.2019 r. z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności postanawiające zaliczyć do stopnia niepełnosprawności znacznego (symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I), ale z możliwością pracy (lekka, dostosowana do możliwości zdrowotnych);

·

drugie z dn. 27.07.2020 r. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ustanawiające całkowitą niezdolność do pracy do 31.07.2022 r.,

może zostać zatrudniona na 1/2 etatu?

Jeśli tak, czy wtedy traci prawo do pobierania renty?

Jakie warunki oraz wymogi musi spełnić pracodawca zatrudniający taką osobę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access