Czy orzeczenie skazanemu kary pozbawienia wolności zamiast innej kary skutkuje pozbawieniem prawa do świadczeń z pomocy... - OpenLEX

Czy orzeczenie skazanemu kary pozbawienia wolności zamiast innej kary skutkuje pozbawieniem prawa do świadczeń z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Doprecyzowując pytanie, chciałabym poznać stanowisko w kwestii zamiany grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Czy w takim przypadku, wnioskodawca posiada prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Czy może ww. sytuacja jest tożsama z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wówczas przedmiotowe prawo wnioskodawcy nie przysług?

Czy wzięli Państwo pod uwagę wyrok: SN z dnia 14 stycznia 1976 r. (IV KRN 97/75, OSNKW 1976, Nr 6, poz. 76, Legalis)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?