Czy orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zastępuje orzeczenie ZUS w sensie skrócenia okresu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny od 01.10.2007 r. na stałe na podstawie orzeczenia ZUS zaliczającego stronę do drugiej grupy inwalidów (inwalidztwo przed 16 rokiem życia). Następnie w dniu 23.05.2018 r. strona przedłożyła orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym do 08.05.2021 r. (z niepełnosprawnością od urodzenia).

Czy w tej sytuacji należy zmienić decyzję pierwotną z uwagi na nowe orzeczenie?

Czy orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zastępuje orzeczenie ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX