Czy orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jest tożsame z orzeczeniem jej pozbawienia? - OpenLEX

Czy orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jest tożsame z orzeczeniem jej pozbawienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy w świetle art. 64a u.p.s. prawomocne orzeczenie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jest tożsame z prawomocnym orzeczeniem sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej?

Czy na podstawie prawomocnego orzeczenia o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, dzieci osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, będą zobowiązane do wnoszenia opłat za ojca?

Czy orzeczenie to nie będzie miało znaczenia w świetle art. 64a u.p.s.?

Czy zwolnienie z opłaty aktywuje się tylko po przedstawieniu orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX