Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu przyjęcia do pracy w 2008 roku, pracownik przedstawił orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (na stałe) wydane w miesiącu maju 1998 r. przez lekarza orzecznika ZUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie przyjęcia pracownika do pracy w 2008 r. częściowa niezdolność do pracy traktowana była na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Z treści przedstawionego orzeczenia wynikało w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że na dzień zatrudniania wymieniony pracownik legitymował się częściowa niezdolnością do pracy.

Czy należy rozumieć, że w dniu zatrudniania pracownika legitymował się on niepełnosprawnością o ustalonym stopniu: lekki, a także umiarkowany?

Jakie przepisy stanowią o odpowiednim kwalifikowaniu pracownika przy przyjęciu do pracy i do niepełnosprawności mając jego ustalone dwa stopnie niepełnosprawności?

Czy błędne zakwalifikowanie do stopnia niepełnosprawności przez pracodawcę powoduje u pracodawcy kary finansowe, czy też inne sankcje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?