Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego w dwóch firmach na takim samym stanowisku. Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy w dwóch firmach, mieszczących się pod tym samym adresem. W obydwu zajmuje takie samo stanowisko, z identycznym zakresem obowiązków. W firmie x pracuje od 2010 r. Ma ważne badania lekarskie okresowe, kontrolne wydane po 1 kwietnia 2015 r. ważne do 2018 r. W firmie Y mieszczącej się pod tym samym adresem zostanie zatrudniony od maja 2017 r.

Czy orzeczenie lekarskie wystawione na podstawie badań okresowych, czy tez kontrolnych z firmy x może przedłożyć w firmie y i nie wykonywać tam badań wstępnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację