Czy oryginał wyniku badania diagnostycznego istotnego dla ustalenia rozpoznania onkologicznego po zakończonej hospitalizacji należy przekazać pacjentowi, a kserokopię dołączyć do historii choroby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis § 22 uchylonego już rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania brzmiał: "W przypadku gdy wynik badania diagnostycznego istotnego dla ustalenia rozpoznania onkologicznego nie był znany w dniu wypisu pacjenta ze szpitala, historię choroby niezwłocznie uzupełnia się o rozpoznanie ustalone na jego pod- stawie. Wynik badania dołącza się do historii choroby". Obecnie obowiązujący zapis: "W przypadku rozpoznania onkologicznego ustalonego po wypisaniu pacjenta ze szpitala, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu ze szpitala, historia choroby, o której mowa w ust. 1, zawiera także to rozpoznanie." nie uwzględnia już dołączenia wyniku do historii choroby. Czy prawidłowym zatem będzie postępowanie polegające na przekazaniu pacjentowi oryginału wyniku (pacjent - zgodnie z adnotacją w karcie informacyjnej - zgłasza się do oddziału zlecającego badanie w ustalonym terminie) i ewentualnym dołączeniu kserokopii do historii choroby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX