Czy organy podatkowe mogą kwestionować zaliczenie do kosztów wydatków z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę firmę transportową na księdze przychodów i rozchodów, jestem płatnikiem podatku VAT. W październiku tego roku otrzymałem decyzję z urzędu skarbowego, w której zakwestionowano mi odliczenie podatku naliczonego VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który zarejestrował się w zakresie podatku VAT dopiero po roku czasu od momentu wystawienia ww. faktury. Ponadto, urząd skarbowy twierdzi, że w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej u wystawcy faktury, faktura ta wystawiona została celem udokumentowania transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca - ponieważ sprzedający nie dokonywał zakupów towarów, a jego działalność polegała na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT. Towar faktycznie zakupiłem nie mając pojęcia, że mój dostawca nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym i że handluje towarem, na który nie ma dokumentów zakupu. Sprawa dotyczy zakupu paliwa.

Czy urząd skarbowy ma prawo zakwestionować mi również możliwość zaliczenia wydatku popartego taką fakturą do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX