Czy organizator szkolenia, który przekazuje podwykonawcy szkolenia imiona i nazwiska uczestników, powinien zawrzeć umowę powierzenia z podwykonawcą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dawidowska Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja organizująca odpłatnie kurs/szkolenie zbiera dane osobowe osób zainteresowanych udziałem w kursie/szkoleniu. Zbieranie danych odbywa na podstawie dobrowolnego wyrażenia zgody. Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, wykształcenie, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Elementem kursu/szkolenia są zajęcia praktyczne, które przeprowadza podwykonawca dla Instytucji organizującej kurs/szkolenie. Mając na uwadze charakterystykę świadczonej usługi przez podwykonawcę Instytucja organizująca przekazuje podwykonawcy TYLKO imię i nazwisko zakwalifikowanej osoby na kurs/szkolenie celem sporządzenia listy obecności - żadne inne dane zebrane od uczestników kursu/szkolenia nie trafiają do podwykonawcy.

Czy w tym wypadku dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych? Czy w tym wypadku imię i nazwisko są danymi osobowymi? Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access