Czy organizator publicznego transportu zbiorowego udzielając zamówienia w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego... - OpenLEX

Czy organizator publicznego transportu zbiorowego udzielając zamówienia w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego podmiotowi wewnętrznemu zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organizator transportu zbiorowego udzielając zamówienia w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego podmiotowi wewnętrznemu w trybie określonym w treści art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ma obowiązek wymagać od wykonawczy będącego podmiotem wewnętrznym w rozumieniu ww. ustawy, spełnienia warunku określonego w art. 68a ust. 1 pkt. 3 w zw z art. 68b pkt 2 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. określonej liczby autobusów M3 klasy I i klasy A, 32% do 21 grudnia 2025 r. i 46% od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. przy zamówieniach powyżej 1.000.000,00 euro?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX