Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy stowarzyszeniem będącym organizacją pożytku publicznego. W naszym statucie jest wyodrębniona działalność odpłatna i nieodpłatna. Prowadzimy pełen rachunek kosztów – ewidencja na kontach zespołu 4 i 5. W ramach działalności pożytku publicznego m.in. organizujemy wycieczki górskie. Każda wycieczka finansowana jest z wpłat od uczestników wycieczek, dotacji (którą otrzymujemy na zorganizowanie wyłącznie wycieczek), a czasem również dopłacamy z własnych środków (pozyskanych ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn).

Czy organizacja tych wycieczek jest działalnością odpłatną?

Czy otrzymana dotacja jest przychodem z działalności odpłatnej czy nieodpłatnej?

Co z kosztami związanymi z wycieczką, którą finansujemy częściowo ze środków własnych – jaka to działalność?

Nowym członkom stowarzyszenia wydajemy odpłatnie legitymacje członkowskie. Kupujemy druk legitymacji i za tą samą kwotę ją wydajemy, w związku z czym nie zarabiamy na tym.

Czy jest to dla nas działalność odpłatna?

Jak powinniśmy to prezentować w księgach?

Jak mamy prezentować koszty administracyjne (koszty ogólnego zarządu) w rachunku zysków i strat sporządzonym według nowego załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, jeżeli koszty te związane są z prowadzeniem wyłączenie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?