Czy organizacja realizująca zadania publiczne może wykazać w sprawozdaniu wyższe wydatki faktycznie poniesione niż te, które zostały ujęte w umowie jako koszty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organizacja realizująca zadania publiczne, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może wykazać w sprawozdaniu wyższe wydatki faktycznie poniesione niż te, które zostały ujęte w umowie jako koszty?

Jednocześnie przy wzroście faktycznie poniesionych wydatków wzrósł wkład własny finansowy organizacji, a co za tym idzie zmniejszył się procentowy wkład dotacji w realizację zadania.

Czy jeśli organizacja składa aktualizację oferty, to czy trzeba w tym wypadku przygotować to w formie aneksu do umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX