Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organizacja odzysku opakowań, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o.- ma obowiązek do 31 grudnia 2015 r. podnieść swój kapitał zakładowy z 1 mln do 2,5 mln zł oraz utrzymywać co najmniej połowę tego kapitału na odrębnym rachunku bankowym, w przypadku gdy podniosła ww. kapitał zakładowy wcześniej, czyli np. już w lipcu 2015 r., obowiązana jest również połowę kapitału utrzymywać na odrębnym rachunku bankowym już w momencie podniesienia kapitału?

Czy może ma na to czas, zgodnie z przepisami, do 31 grudnia 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?