Czy organem właściwym do wydania nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych o zdolności przerobowej instalacji powyżej 10 ton/dobę jest marszałek województwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej n.r.p.z.o.ś. organem właściwym do wydania nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych o zdolności przerobowej instalacji powyżej 10 ton/dobę jest marszałek województwa?

Jaki organ - starosta czy marszałek jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, który należy złożyć do 5 marca 2020 r. o zmianę posiadanego zezwolenia dla tego rodzaju instalacji wydanego przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access