Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz zgodnie z jej treścią uzgodnił z zarządcą drogi projekt budowlany dotyczący budowy przedmiotowego zjazdu. W pouczeniu ww. uzgodnienia znajduje się informacja, że należy uzyskać przed rozpoczęciem prac budowlanych zezwolenie na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o które to zezwolenie należy wystąpić do urzędu wojewódzkiego.

Czy organem I instancji w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej jest wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację