Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina objęła właścicieli nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czy w związku z tym organ zobowiązany jest podjąć uchwałę na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. w celu określenia stawek dla tych podmiotów, które nie złożyły oświadczenia o włączeniu się do gminnego systemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?