Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. organ wezwał do uzupełnienia wniosku, wyznaczając 14 dniowy termin usunięcia braków formalnych. Inwestor złożył wniosek o jego przedłużenie o dodatkowe 14 dni.

Czy organ zobligowany jest do odpowiedzi na wniosek, czy może pozostawić sprawę bez rozpatrzenia?

Czy organ zobligowany jest do przedłużenia terminu?

Na jakiej podstawie i w jakiej formie może odmówić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?