Czy organ wykonawczy JST jest zobowiązany przepisami prawa do zgłoszenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez klub sportowy, który nie dokonał w terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gaździk Elżbieta
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klub sportowy zwrócił dotację wraz z należnymi odsetkami z 30-dniowym opóźnieniem.

Czy organ wykonawczy JST jest zobowiązany przepisami prawa do zgłoszenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez klub sportowy, który nie dokonał w terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji (art.9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX