Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów może umorzyć w całości lub w części opłaty z tytułu usunięcia drzew... - OpenLEX

Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów może umorzyć w całości lub w części opłaty z tytułu usunięcia drzew lub rozłożyć na raty naliczoną opłatę jednocześnie zwalniając z obowiązku wykonania nasadzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów może umorzyć w całości lub w części opłaty z tytułu usunięcia drzew lub rozłożyć na raty naliczoną opłatę jednocześnie zwalniając z obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych?

Organ w 2018 r. wydał decyzję na usunięcie drzew - naliczył opłatę za usuwane drzew oraz nałożył obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Wnioskodawca w 2021 r. złożył wniosek o umorzenie opłat w całości lub w części bądź rozłożenie na raty zobowiązania jednocześnie prosząc o zwolnienie z obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych. Prośbę swoją motywuje trudną sytuacją finansową firmy spowodowaną pandemią covid-19,

Jak powinien postąpić organ w zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX