Czy organ wydający pozwolenie na budowę węzła betoniarskiego powinien nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora... - OpenLEX

Czy organ wydający pozwolenie na budowę węzła betoniarskiego powinien nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych podlegających ocenie oddziaływania na środowisko.

Czy wobec takiego zapisu organ wydający pozwolenie na budowę węzła betoniarskiego powinien nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a jeśli tak to w jakiej specjalności?

Na powyższą inwestycję została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?