Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czepiel Maciej
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z projektu budowlanego wynika, że w wyniku rozbudowy i nadbudowy powstanie budynek wielorodzinny.

Czy organ wydający pozwolenie na budowę powinien żądać, aby inwestor przedłożył decyzję o warunkach zabudowy z zapisem, iż zmieni się charakter budynku jednorodzinnego na wielorodzinny, jeżeli wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy są spełnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?