Czy organ wydający decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych ma jakiekolwiek narzędzia kontrolowania zarządcy lub osoby pobierającej należności za lokal mieszkalny z wywiązywania się z nałożonego obowiązku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, tj. zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach.

Czy organ wydający decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych ma jakiekolwiek narzędzia kontrolowania zarządcy lub osoby pobierającej należności za lokal mieszkalny z wywiązywania się z nałożonego obowiązku, czy też może tylko informować zarządcę lub osobę do pobierania należności o takim obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX