Czy organ wydający decyzję środowiskową może wnieść zażalenie do GDOŚ na postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w którym RDOŚ zmienił merytorycznie treść postanowienia o uzgodnieniach realizacji decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wydający decyzję środowiskową może wnieść zażalenie do GDOŚ na postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w którym RDOŚ zmienił merytorycznie treść postanowienia o uzgodnieniach realizacji decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX