Czy organ wydający decyzję na zbieranie odpadów może wydać odmowę na podstawie pokontrolnej negatywnej opinii WIOŚ bez wezwania przedsiębiorcy do poprawy stanu faktycznego w miejscu zbierania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2021 r.

PYTANIE

Jaki jest termin na realizację zaleceń WIOŚ wskazanych podczas kontroli na terenie przedsięwzięcia, a przed wydaniem decyzji na zbieranie odpadów wydawanej przez starostwo?

Kontrola WIOŚ odbyła się na zgłoszenie starostwa w drodze postępowania dot. wniosku o zmianę decyzji na zbieranie odpadów złożonego przez przedsiębiorcę.

Czy organ wydający decyzję na zbieranie odpadów może wydać decyzję zaocznie na podstawie wniosku przedsiębiorcy oraz opinii WIOŚ bez wykonania samodzielnej kontroli na terenie przedsięwzięcia?

Czy organ wydający decyzję na zbieranie odpadów może wydać odmowę na podstawie pokontrolnej negatywnej opinii WIOŚ bez wezwania przedsiębiorcy do poprawy stanu faktycznego w miejscu zbierania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX