Czy organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa obumarłego, może uzależnić zezwolenie od posadzenia nowego drzewa? - OpenLEX

Czy organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa obumarłego, może uzależnić zezwolenie od posadzenia nowego drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa obumarłego, może uzależnić zezwolenie od posadzenia nowego drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX