Czy organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa może w uzasadnieniu zawrzeć zapis, iż zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. wycinka... - OpenLEX

Czy organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa może w uzasadnieniu zawrzeć zapis, iż zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. wycinka drzewa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wydając decyzję - zezwolenie na usunięcie drzewa może w uzasadnieniu zawrzeć zapis, iż zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. wycinka drzewa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX