Czy organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód do jednego kurnika, czy jednak kierując się zapisami... - OpenLEX

Czy organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód do jednego kurnika, czy jednak kierując się zapisami wydanej decyzji środowiskowej dla 3 kurników, powinno być wydane pozwolenie zintegrowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w opisanym przypadku, Inwestor powinien wystąpić o pozwolenie zintegrowane, czy może wystąpić o pozwolenie wodnoprawne (do którego organu)?

Inwestor posiada decyzję środowiskową, z której wynika, że planuje wybudować 3 kurniki o DJP powyżej 210. Z uzasadnienia tej decyzji wynika też, że będzie musiał ubiegać się o pozwolenie zintegrowane, gdyż ilość stanowisk do chowu kur przekracza 40000. Jednak Inwestor wystąpił do Wód Polskich o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód i pobór wód podziemnych na potrzeby 3 kurników. Następnie zmienił wniosek w zakresie ilości poboru wód - tylko do jednego kurnika (wskazał DJP dla tego kurnika poniżej 210), twierdząc, że w chwili obecnej budowany jest jeden kurnik, a pozostałe 2 kurniki w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Zatem, czy w takiej sytuacji którykolwiek organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód do jednego kurnika, czy jednak kierując się zapisami wydanej decyzji środowiskowej (dla 3 kurników), powinno być wydane pozwolenie zintegrowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX