Czy organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne lub przyjąć zgłoszenie na inwestycje lub czynności, dla których Prawo... - OpenLEX

Czy organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne lub przyjąć zgłoszenie na inwestycje lub czynności, dla których Prawo wodne nie przewiduje takiego obowiązku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ Wód Polskich może wydać pozwolenie wodnoprawne lub przyjąć zgłoszenie wodnoprawne na inwestycje lub czynności, dla których ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr. wod. nie przewiduje takiego obowiązku, czyli bez podstawy prawnej, z której taki obowiązek wynikałby?

Coś na wzór tego, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego - inwestor może wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę dla budowy lub wykonania robót budowlanych, które wymagają jedynie zgłoszenia budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX