Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasadne będzie wezwanie do złożenia oświadczenia o obecnej sytuacji rodzinnej, przeprowadzenie wywiadu rodzinnego i zwrócenie się do kuratora sądowego?

Do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji. Dłużnik alimentacyjny zaskarża decyzję (wydaną wierzycielowi), o której dowiedział się z informacji o przyznaniu świadczenia. Dłużnik wniósł także o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Dłużnik wskazuje na wyłudzenia ze strony wierzyciela. Wskazuje, iż wierzyciel jest osobą majętną.

Jakie działania należy podjąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?