Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ właściwy dłużnika ma obowiązek podejmowania działań wobec dłużnika, który ma dług w naszej gminie, ale wierzycielka już od długiego czasu nie pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

W sprawozdaniu rzeczowo-finansowym dotyczącym realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wykonaniu miesięcznym należy wykazać dłużników alimentacyjnych w gminie, wobec których podejmowano wymienione działania. Oczywistym jest, że ujmuje się dłużników, którzy zamieszkują na naszym terenie, a wierzycielka pobiera obecnie u nas świadczenie z FA, jak również tych wobec których jesteśmy zobowiązani podejmować działania na wniosek innej gminy.

Czy jednak mamy wykazywać dłużników przebywających na naszym terenie, wobec których nie wszczynamy obecnie działań?

Nie mamy pewności czy dłużnik nadal przebywa na naszym terenie, bo nie mamy możliwości wzywania go na wywiad, w związku z tym nie wiemy, czy nadal jesteśmy dla niego organem właściwym mimo, że dług powstał kiedyś w naszej gminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?