Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na teren firmy pozostającej w likwidacji zostały przywiezione i porzucone odpady tekstylne, wraki samochodów, znaczne ilości odpadów komunalnych, opon, odpadów budowlanych. Syndyk masy upadłości stwierdził, iż na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza, nie zawierał też żadnych umów dających komukolwiek tytuł prawny do nieruchomości. Odpady zostały podrzucone najprawdopodobniej przez osoby postronne.

Czy organ winien wszcząć postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego na władającego powierzchnią ziemi, tj. na Syndyka?

Podczas prowadzenia czynności wyjaśniających ujawniono pojazdy dostawcze, z których wyrzucane były odpady tekstylne. Tożsamość osoby wyrzucającej odpady została ustalona, jednakże osoba ta odpadów nie usunęła.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?