Czy organ winien wezwać inwestora o przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy do wniosku o odstępstwo? - OpenLEX

Czy organ winien wezwać inwestora o przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy do wniosku o odstępstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza budować budynek mieszkalno-usługowy na działce, na której znajduje się istniejący zbiornik na ścieki (obsługujący inny budynek). Odległość okien projektowanego budynku wynosi mniej niż 15 metrów od wylotu z tego zbiornika (§ 36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.). Inwestor wystąpił z wnioskiem do starosty w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo o przepisów § 36 ust. 1 pkt 1 r.w.t.

Czy organ winien wezwać inwestora o przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy do wniosku o odstępstwo?

Czy aby Minister mógł udzielić upoważnienia od ww. przepisów to decyzja o warunkach zabudowy musi być wydana w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, o który mowa w § 36 ust. 4 r.w.t.?

Czy sama decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalno-usługowy bez porozumienia z wojewódzkim inspektorem sanitarnym wystarczy do udzielenia odstępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX