Czy organ winien od razu, bez zbędnej zwłoki wydać sprzeciw na podstawie art. 423 ust. 5 pkt 1 pr.wod., czy najpierw wezwać wnioskodawcę do wyjaśnień i uzupełnienia braków i dopiero kiedy wniosek będzie kompletny wnieść sprzeciw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył zgłoszenie wodnoprawne na inwestycję objętą koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek zawiera szereg braków - brak mpzp, szkiców i rysunków, odpowiednio określonych współrzędnych, ponadto wnioskodawca wskazuje, że przepust będzie zlokalizowany na rowie, a nie kanale (co wynika z mapy i ewidencji).

Czy organ winien od razu, bez zbędnej zwłoki wydać decyzję sprzeciw na podstawie art. 423 ust. 5 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., czy najpierw wezwać wnioskodawcę do wyjaśnień i uzupełnienia braków i dopiero kiedy wniosek będzie kompletny wnieść sprzeciw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX